സ്കൂള്‍ സ്പോര്‍ട്സും ഫോട്ടോ അപ് ലോഡിംഗും(ഫോട്ടോ ചെറുതാക്കല്‍ ജിമ്പിലൂടെ 10.04 ല്‍ മറ്റ് installations ആവശ്യമില്ല)

ഈ വര്‍ഷം  സ്കൂള്‍ സ്പോര്‍ട്സും  ഗെയിംസും  ഓണ്‍ലൈനായി ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഫോട്ടോയും  അപ് ലോഡ് ചെയ്യണം. Upload ചെയ്യേണ്ട ഫോട്ടോയുടെ സൈസ് 100 kb ക്ക് താഴെയും  ഫോട്ടോ റെസലൂഷന്‍ 400*400 ഉം  ആകണമെന്ന് നിഷ്കര്‍ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.സ്കാന്‍ ചെയ്ത് കയറ്റുന്ന,അല്ലെങ്കില്‍ Digital Camera യിലെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോകള്‍ക്ക് ഇതില്‍ കൂടുതല്‍ സൈസ് ആയിരിക്കും . എങ്ങനെ ഫോട്ടോകളുടെ സൈസ് കുറക്കാം.....
ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന Phatch PHoto Batch  Precessor എന്ന സങ്കേതം  നേരത്തെതന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ വളരെയെളുപ്പം  ഇത് ചെയ്യാവുന്ന, ജിമ്പില്‍ ഉപയോഗിക്കവുന്ന ഒരു Plugin പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്.....................

TATA CONSULTANCY SERVICES INTER-SCHOOL IT Quiz-2011
Entry and Eligibility
Subject and Rules
Quiz Format
Contact Details
IT Wiz Quotient Quiz Game
Sample Questions
Online Registration
 Official Website
Kochi Edition Schedule
Venue  :    Gokulam Convention Center
Opposite Kaloor Pvt. Bus Stand,Kaloor
Date    :  Friday, October 7, 2011
Time          :    9.45am to 2.00 pm
Send Entries on or before 03/10/2011
Quiz Coordinator
Tata Consultancy Services
TEJOMAYA,L&T TECH PARK LIMITED
INFO PARK, KUSUMAGIRI P.O, KAKKANADU, KOCHI
689030 PH.04846618081
email : contactus@tcsitwiz.com  or  lini.rose@tcs.com
Two Members per team and a school can nominate multiple teams for class 8 to 12
Only drinking water will be provided...