നാന്‍സിക്കും 10 എ+

 

റീ വാലുവേഷനിലൂടെ 10 A+ കരസ്ഥമാക്കിയ മറ്റം സെന്റ്.ജോണ്‍സിന്റെ  നാന്‍സി ജോണ്‍ ........ 

സംസ്ഥാനതല അധ്യാപക പരിശീലന കൈ പുസ്തക പ്രകാശനം

സംസ്ഥാനതല അധ്യാപക പരിശീലന കൈ പുസ്തക പ്രകാശനം ബഹു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അബ്ദുറബ്ബ്  മറ്റം സെന്റ്‌ ജോണ്‍സു എച്  എസ്  എസ്സിലെ ശ്രി. വറുഗീസ്  പോത്തന്
നല്‍കികൊണ്ട്  നിര്‍വഹിക്കുന്നു.NCERT ഡയറക്ടര്‍  ശ്രി.ടി.എ. ഹാഷിം,ADPI ശ്രി.ടി. കൃഷ്ണന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ സമീപം.......

പുത്തന്‍ താരോദയം[എല്ലാ വിഷയത്തിനും A+]

                         സത്യലാല്‍ അടല്‍ കൃഷ്ണദേവ് ഫിലിപ് ജോണ്‍
                                                             സെബാസ്റ്റിന്‍

New Result@Stjohns

Reg. No. Name I Lang-I I Lang-II Eng Hindi/
GK
Social Science Phy Chem Bio Maths IT Result
470130 AISWARYA REGHU C+ A C C+ C C C C+ D+ A EHS
470131 AMITHA C SADASIVAN C+ A C B+ D+ C C B+ D+ A+ EHS
470132 AMRITHA S A A+ B B+ B C+ B A C+ A+ EHS
470133 ANEESHA MOHAN A A B B+ C+ B C+ B+ D+ A+ EHS
470134 ANJALI DEV U B A C+ B D+ C D+ B D+ A+ EHS
470135 ANJALI J B A B B C C+ C C+ C A+ EHS
470136 ANU JOY A+ A+ B+ A C+ A B+ A B A+ EHS
470137 ANU KRISHNA A+ A+ B+ A B+ B+ B A C+ A+ EHS
470138 ARATHY RAMDAS A+ A+ B+ B C B+ C B+ D+ A+ EHS
470139 ARCHANA S B+ A+ B+ A A A+ A+ A B+ A+ EHS
470140 ARUNA R B+ A+ B+ B+ B B B+ B+ C+ A+ EHS
470141 ASWATHY P A A+ B A B+ B+ B A C+ A+ EHS
470142 ATHIRA R A+ A+ A A+ A+ A+ A+ A+ A A+ EHS
470143 ATHIRA RADHAKRISHNAN B B+ C+ B C+ C+ C C+ D+ A EHS
470144 ATHIRA REGHU B A C+ C+ C+ C+ C B C A+ EHS
470145 ATHULLYA N KURUP C B+ B C+ D+ D+ D+ C D+ A EHS
470146 AYANA V A+ A+ B+ A+ A A+ A A B A+ EHS
470147 AYSWARYA R A+ A+ A A+ A A A+ A+ A A+ EHS
470148 BINCY BABU A A+ A A+ B C+ C+ B+ C A+ EHS
470149 CHIPPY CLEMENT A A+ B+ A B C+ C+ B C+ A+ EHS
470150 CHIPPY P PILLAI A+ A+ A A+ A A A+ A B+ A+ EHS
470151 CHIPPY SURESH A+ A+ A A B+ B+ A B+ B A+ EHS
470152 DEEPA D A A B C+ C+ C+ C B D+ B+ EHS
470153 DIVYA K A+ A+ B+ A B+ B B A C+ A+ EHS
470154 ELIZABETH MATHEW A+ A+ A A+ A B+ A+ A+ A+ A+ EHS
470155 GAYATHRI G S A+ A+ A A+ A A A+ A+ A+ A+ EHS
470156 GAYATHRI R BABU B+ A+ B+ B+ C+ B B+ B+ C+ A+ EHS
470157 GEETHU RAJENDRAN A+ A+ B+ A C+ B B+ B+ B A+ EHS
470158 GODSY BABU A A+ B+ B+ C+ B+ B A B A+ EHS
470159 HARIPRIYA J A+ A+ A+ B+ A A A+ A A A+ EHS
470160 HARITHA M A A+ B B B B+ A A B A+ EHS
470161 INDU KRISHNA R B A+ C+ C D+ B B+ B C+ A+ EHS
470162 JINI KOSHI A A+ C+ C+ C+ B+ B+ B+ B A+ EHS
470163 JISHA BIJU A+ A B+ C+ B B+ A A B A+ EHS
470164 JISHA JOHN A+ A+ A+ A B+ A A+ A A+ A+ EHS
470165 KAVITHA JAYASREE SIVAN A+ A+ B+ B C+ B B A C A+ EHS
470166 KAVYA KARTHIK A A C+ C+ D+ B C+ B+ C+ A EHS
470167 LEKSHMI KRISHNA A+ A+ B A B+ A+ A A+ B A+ EHS
470168 LEKSHMI O A A+ A+ A B A+ A A A+ A+ EHS
470169 LEKSHMI S R B+ C+ B C D+ B+ C+ B D+ A EHS
470170 MANCHU S B+ B C C D+ C D+ C+ D+ A EHS
470171 MANJUSHA M B+ B D+ C D D+ D+ C D B+ NHS
470172 MEENU S R A+ B+ C+ B D+ C+ C C+ C A EHS
470173 MRIDULA CHANDRAN A+ A+ A+ A A A A A B+ A+ EHS
470174 NANCY ACHAMMA VARGHESE B+ A+ C C+ B C+ C+ A D+ A EHS
470175 NANDINI V A A C C D+ C C C+ D+ A EHS
470176 NISHA U B B D+ C D D+ C C D+ A NHS
470177 PARVATHI R A+ A+ C+ B+ C+ B C+ B+ C+ A EHS
470178 PRINCY T JOSEPH A C+ D+ C C+ C C C+ D+ B+ EHS
470179 PRIYA PRAKASH A+ B B B B+ C+ C B+ D+ A EHS
470180 PRIYANKA PRASANTH A+ A+ B B B+ C+ C A D+ A EHS
470181 RAJI RAJAN A+ A+ B+ B B+ C+ D+ A D+ A EHS
470182 RAKHI KRISHNA A+ A+ A A A A B+ A B+ A+ EHS
470183 RAKHI R A+ A+ B C+ B+ C+ D+ B D+ A EHS
470184 RENJU O B B+ D+ C+ C+ D+ D+ C D+ A EHS
470185 RESHMI RAMANAN B A+ C+ B C+ C+ C+ C+ C A EHS
470186 RINU THAMPI A A B A B+ B C+ A C+ A EHS
470187 SABIRA MOL P S B+ A+ B+ A B+ B C+ A C+ A EHS
470188 SAJITHA S DEVAN A A+ B B+ B+ B B B+ B A+ EHS
470189 SAJITHA SADANANDAN V A+ A+ A A B+ B B B+ B+ A+ EHS
470190 SARANYA T A A+ B A C+ B B B+ C+ A EHS
470191 SARITHA S A+ A+ B A C+ B B A B A EHS
470192 SHEETHU THANKACHAN B+ A C+ B D+ C C B C A EHS
470193 SILPPA SANKAR A+ A+ A B+ C+ C+ B A C+ A+ EHS
470194 SMRUTHY S C+ B+ C C+ D+ D+ D+ C D+ A EHS
470195 SREEJA S B A+ C+ B D+ D+ C C+ C A EHS
470196 SREELEKSHMI S A+ A+ A B+ C+ B+ C+ A B A+ EHS
470197 SREELEKSHMI V B A B+ B C C+ C B D+ A EHS
470198 SRUTHI RAJ R K A+ A B B+ C+ C C B C+ A EHS
470199 SUDHI M SURESH B+ A+ B B+ C+ C C B D+ A EHS
470200 SUJITHA L B A+ C B D+ D+ D+ B D+ A EHS
470201 SURABHI S B+ A B B C+ B C+ B B+ A EHS
470202 VAISHNAVI S C+ A+ C B+ C D+ C B D+ A EHS
470203 VIDHYA M B+ A+ C B+ D+ C D+ C+ D A NHS
470204 VIJI M A A C B+ C C D+ B D A NHS
470205 VINEETHA S B A+ C B C C+ C B D+ A EHS
470206 ABHIJITH R A+ A+ A A B B C+ A C A+ EHS
470207 ABHIRAM S B B C+ B C+ C+ C C D+ A EHS
470208 ACHU KRISHNA K D+ B D+ C D+ D+ D+ D+ D B+ NHS
470209 ADARSH J C+ B D+ C D+ D+ D+ D+ D A NHS
470210 ADARSH V.R C B D+ D+ D+ D+ C C D A NHS
470211 ADERSH S A A C+ B C+ C+ C B+ D+ A EHS
470212 AJI T B+ A+ C B+ C+ C+ C A D+ A EHS
470213 AJU ACHENKUJNU A A+ B A B C+ C A+ C A EHS
470214 AJU SURENDRAN C A C C D+ D+ D+ D+ D A NHS
470215 AKHIL DAS B+ A A+ C+ B B+ B C+ B A+ EHS
470216 AKHIL KUMAR B+ A D+ B C+ C C+ C+ D+ A+ EHS
470217 AKHIL R D+ C+ D+ C C D+ D+ C D A NHS
470218 AMAL CHANDRAN A A+ B B C C+ C+ C+ D+ A+ EHS
470219 ANANDU M B A C+ C+ C C+ C C+ D+ A EHS
470220 ANANDU SASI B C+ C B C+ C+ C B C A+ EHS
470221 ANANTHU PRASANTHAN C+ C+ C+ B C+ C C B D+ A EHS
470222 ANISH M C+ C C B C+ C C B C A EHS
470223 ANISH MADHU B+ A C+ B C+ C+ C B C A EHS
470224 ANOOP U C+ C C+ C+ C+ B C B D+ A+ EHS
470225 ANURAJ A B+ B+ B B B C A C A EHS
470226 ARAVIND K ANAND B+ B C C+ C+ B C B D+ A EHS
470227 AROMAL M B B+ B B B+ B+ B B+ C A+ EHS
470228 ARUN R B+ B+ C+ B+ B B C+ B+ C A+ EHS
470229 ARUN V B+ A C+ B C+ C+ C B C A+ EHS
470230 BITTO BABU B+ B B A A B+ B A+ C+ A+ EHS
470231 BRAHMA PRASAD B+ B+ B B B+ B C A B A EHS
470232 DHANESH B CHANDRAN A B C+ C+ C+ C+ C B+ D+ A EHS
470233 GOKUL G A B+ A B C+ B B C+ C+ A+ EHS
470234 GOPI KRISHNAN A A B B+ C B C A C A EHS
470235 HARI PRASAD K A B+ B B+ C+ B C+ B+ C A+ EHS
470236 JAYAKRISHNAN G C+ C C+ B B B B C+ C+ A+ EHS
470237 JIBIN K SAMUEL A B+ C C C+ C D+ B+ D+ A+ EHS
470238 JINU DAVID B+ A B+ B+ B B+ C+ B+ C A+ EHS
470239 JITHIN T C+ B+ C C C D+ D+ C+ C A+ EHS
470240 JOHN JOSEPH C B+ D+ C C C C C+ D A NHS
470241 KANNAN C C+ B+ C C C D+ C B D+ A EHS
470242 KANNAN U B+ A B B C+ C C B D+ A EHS
470243 KRISHNA DAS M C+ B D+ C C C C C+ D A NHS
470244 KRISHNAKUMAR M A A C+ B C+ C+ B A C A+ EHS
470245 LALU B A A+ B B C+ B+ B+ A+ C+ A+ EHS
470246 LINU DAS B+ A B B C C+ C+ A C A EHS
470247 MAHESH M C+ B C+ B C C+ C B D+ A EHS
470248 MIDHUN MADHU C B+ D+ C D+ D D+ C D+ A NHS
470249 NANDU KRISHNAN R D+ C+ D+ C D+ C D+ C D+ A EHS
470250 NAVEEN KUMAR U B A C C+ C+ C+ C+ C+ C+ A+ EHS
470251 NIDHIN ACHENKUNJU C+ B C C D+ D C C D+ A NHS
470252 NIKHIL KRISHNA C+ B+ C+ C+ C+ C C C+ D+ A EHS
470253 NITHIN BABU C C D+ C D+ C D+ C D+ A EHS
470254 PREJIN P A+ A A B C+ B C+ B+ D+ A+ EHS
470255 PRINCE S GEORGE C B C C C B C C D+ A EHS
470256 RAGESH R C+ B+ C+ C+ D+ C D+ C D B+ NHS
470257 RAHUL G B A B+ B C C C C+ D+ A EHS
470258 RAHUL MURALEEDHARAN B A B B+ D+ C+ C C D+ A EHS
470259 RAHUL R C C+ C C+ D+ D+ C C D+ A EHS
470260 RAHUL R A+ A+ A+ A+ B B+ C+ A C+ A+ EHS
470261 RAHUL RAJU B B+ B+ B+ C B+ B B C+ A+ EHS
470262 REJITH R C+ B D+ C C C+ C C+ D+ A EHS
470263 RIJO VARGHESE B+ A B B+ B A C+ B+ C+ A+ EHS
470264 SACHIN LAL S C+ C+ D+ C+ D+ D+ C C D A NHS
470265 SAJAN K THOMAS B C+ D+ C+ C+ D+ C C+ D+ A EHS
470266 SANDEEP S B+ B+ B B B+ C+ B B+ C A EHS
470267 SANJAY S B+ A B+ B B+ B B B+ C A+ EHS
470268 SARATH CHANDRAN S R A+ A+ A A+ A+ B B A B A+ EHS
470269 SAYANTH V S C+ C+ C C+ C+ C C+ C D+ A EHS
470270 SHIBIN V C B D+ B C B C B C A+ EHS
470271 SIJO JOHN B B C C B B+ C+ B+ D+ A EHS
470272 SREEJITH R B A C B+ B C C+ B C A EHS
470273 SREEJU S A+ A+ B+ A+ A B+ B A+ B+ A+ EHS
470274 SREERAJ S B+ B C B+ D+ B C B D+ A EHS
470275 SUDHEESH SUKU A B C B D+ C C C+ D+ A EHS
470276 SWATHI H.K. SANKAR C+ A B+ A C B+ B+ B+ B+ A+ EHS
470277 UNNI S A A+ B A C+ B+ B A C+ A+ EHS
470278 VAISAK V A A A+ A+ B B+ B B+ B A+ EHS
470279 VIGI THOMAS B B B B+ D+ B C+ B C+ A+ EHS
470280 VIJO V A A+ B B C+ B C+ A+ B A+ EHS
470281 VIPIN MOHAN B+ B+ C C+ D+ C+ C B+ C A EHS
470282 VISAKH V B B B B+ C B B+ C+ B A+ EHS
470283 VISAKH SUDHAKARAN D+ D+ D+ C+ D D+ D+ C D+ A NHS
470284 VISAL S D+ D+ D+ C D D D+ C+ D+ B+ NHS
470285 VISHNU B C+ B C+ C+ D+ B C B+ C A EHS
470286 VISHNU H PILLAI A A A A B B+ B+ B B A+ EHS
470287 VISHNU MOHAN D+ C C C D+ D+ C C+ C A EHS
470288 VISHNU MON M Y B+ A A B+ B B B B C+ A EHS
470289 VISHNU S B+ A C+ C+ C C C C+ C A EHS
470290 VISHNU VIJAYAN D+ C D+ D+ D+ D D+ D+ D B+ NHS
470291 VYSAKH B C C+ C+ B C C C C+ D+ A EHS
470292 YADU KRISHNAN U B+ A+ B A+ C B C B C A EHS
470293 YANI KRISHNAN B A C+ B+ C+ C+ D+ C+ C A EHS
470294 ANANTHU S KUMAR A+ A+ A A+ A A B B+ C+ A+ EHS
470295 SAIJU S B+ A+ B+ A A B C B D+ A+ EHS
470296 SHYJU K B B+ B B C C+ C B D+ A+ EHS
470297 UNNIKANNAN K B+ A+ A A+ B+ B B B+ C A+ EHS
470298 VARUN KUMAR R A A+ A A+ B+ A A A+ A A+ EHS
470299 VISHAKH KRISHNAN B A+ B A B+ A A B+ C+ A+ EHS
470300 VISHNU R B A C+ C+ C+ B D+ C+ D A NHS
470301 AHILA R PILLAI B+ A+ A+ A+ B+ B B B+ D+ A EHS
470302 AISWARYA S A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ EHS
470303 AISWARYA S PILLAI B+ A+ A B+ B+ B+ B A C+ A+ EHS
470304 ANAGHA RAJAGOPAL A+ A+ A+ A+ A+ B C+ A C A+ EHS
470305 ANCY ANNA ABRAHAM B B+ C+ B D+ C D+ B D A NHS
470306 ANGEL MONCY A+ A+ A+ A+ A+ A A+ A+ A A+ EHS
470307 ANGEL SARA SUNNY B+ A A A+ B B C+ B+ C+ A+ EHS
470308 ANJALI PILLAI A+ A+ A+ A B+ B+ A A B+ A+ EHS
470309 ANJU KRISHNA R A+ A+ A+ A B+ B+ A+ A B A+ EHS
470310 ANJU MERIN JACOB A+ A+ A+ A+ A A A+ A B+ A+ EHS
470311 ANU KRISHNAN B B B+ B C+ B B C+ B A+ EHS
470312 ANUSHA BABU C+ B C+ C+ D D+ D+ C D B+ NHS
470313 APARNA RAJ A+ A+ A+ A+ A A A A B+ A EHS
470314 ARUNDHATHI R A+ A+ A+ A+ B B+ A A C A+ EHS
470315 ARYA SANTHOSH A+ A+ A+ A+ A+ A A+ A B+ A+ EHS
470316 ATHIRA KUTTAN B+ B+ C+ C+ D+ C C C D+ A EHS
470317 ATHIRA RADH A+ A+ A+ A+ A A A A A+ A+ EHS
470318 ATHIRA S A A+ A A C+ B B A B A EHS
470319 ATHIRA V MUKUNDAN B+ A+ A+ A+ B A A+ A+ B+ A EHS
470320 ATHURIMA S B A A B C+ C C+ C+ C A EHS
470321 BINCY BABU A A+ A B+ B+ B+ B+ B+ C A EHS
470322 BINCY RAJU B+ A+ A+ B+ C+ A B B+ B+ A+ EHS
470323 CHRISTINA ANN JOSEPH B+ A A+ A+ C+ A B B+ C+ A+ EHS
470324 DEVIKA MOHAN B+ A+ A+ B+ C B+ B B+ C+ A EHS
470325 DHANYA R B+ A A B+ C B+ B B C+ A+ EHS
470326 FEBIA SIMON B+ B+ C B D+ C D+ C D+ B+ EHS
470327 GAYATHRI M A A A B C+ B C+ C+ C+ A EHS
470328 GAYATHRI SANIL C B C C+ D D+ D+ C D+ A NHS
470329 GIGI MARIYAM VARGHESE A A+ A+ A C+ B+ B+ A B+ A EHS
470330 GOPIKA KRISHNAN B+ A+ B+ A C C C+ B D+ A EHS
470331 HANNAH MARY JOHN A A A+ A B B B+ A C A EHS
470332 IYRIN ANNA JOHNSON A+ A+ A+ B+ B+ A+ B+ A+ A A+ EHS
470333 JIKKU REJI A+ A+ A+ A+ A A+ A A+ B+ A+ EHS
470334 JOJY MARIAM JOSEPH A+ A+ A A+ B+ A+ A A+ B A+ EHS
470335 JUBY JOY B B+ C+ B C B C+ B C A EHS
470336 KEERTHI BABU A+ A+ A B C C+ B B+ C+ A EHS
470337 LEKSHMI PRIYA L A+ A+ A+ B+ B B C+ B C A EHS
470338 MALAVIKA SANTHOSH A A+ A A A B A A C A EHS
470339 MARIYAM DEVASSIA A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A A EHS
470340 MEGHA MOHAN A+ A+ A A+ B B+ B+ A+ A A EHS
470341 MELVIN MATHEW B A+ A B+ C C B+ B+ C+ B+ EHS
470342 MERIN WILLIAM B A B+ B+ C D+ A B C+ A EHS
470343 MIDHULA. A A+ A+ A+ A+ A+ B+ A A+ B A EHS
470344 NANCY JOHN A+ A+ A+ A+ A+ A+ A A+ A+ A+ EHS
470345 POOJA CHANDRAN C A+ A+ A+ A+ A+ B+ A A+ A A+ EHS
470346 PRIYA K A A A+ A B+ B+ B+ A A A EHS
470347 RAKHI S NAIR A A+ A B+ C B B+ A B+ A EHS
470348 REENA R THOMAS C C+ C+ C+ D+ C C+ C D+ A+ EHS
470349 REJITHA S B A B C D D+ B C D+ A NHS
470350 REJU JOSEPH B+ A+ B+ C C+ C+ B+ B+ C A EHS
470351 RESHMA RAJ A+ A+ A+ A+ A+ A A+ A+ A+ A+ EHS
470352 REVEENA R NAIR A+ A+ A+ A+ B A+ A+ A+ A A EHS
470353 RINJU RAJU A A+ A B+ C B+ B+ A B A EHS
470354 RIYAMOL ABRAHAM A A+ A B+ C B B B+ C A EHS
470355 SALU P RAJ A+ A+ A+ A+ B+ A A+ A+ A A+ EHS
470356 SARIKA SASIDHARAN B+ A A B C B+ B B+ B A+ EHS
470357 SEENA MARY S A A+ A B+ B A A A+ B A+ EHS
470358 SETHU LAKSHMI A G A A+ A+ A A A A A+ B A+ EHS
470359 SHEENAMOL MATHEW B+ A+ A B C B+ C+ B+ C+ A EHS
470360 SHILPA SIVADASAN A A+ A B+ B A A A+ C+ A+ EHS
470361 SIJI LILLY JACOB B+ A+ A+ A B+ A+ A A+ B+ A+ EHS
470362 SILPA RAJ R B+ A A+ A B B+ A A B A+ EHS
470363 SIMIN A MATHEW B+ A+ B C+ C B+ B B+ C A EHS
470364 SMRITHI S LAL B A+ A+ A+ C+ B+ B+ A B+ A+ EHS
470365 SREEJA P.S B A+ B B C+ C D+ C+ D+ A EHS
470366 SREELEKSHMI REMESH A+ A+ A+ A+ B+ B+ B B+ C+ A EHS
470367 SREERENJINI S A+ A+ A+ A+ B+ A A A+ A+ A+ EHS
470368 STEPHY NELSON A+ A+ A+ A+ B B+ B+ A+ A A+ EHS
470369 SUBI JOSEPH A+ A+ A A C B C B C A EHS
470370 SUBY MOL BABU B+ A+ A+ B+ C+ B+ B B+ D+ A EHS
470371 SWATI M B+ A+ B+ B+ A A+ A A C+ A+ EHS
470372 TEENA THOMAS A A+ A+ A B A A A+ C+ A+ EHS
470373 VAISHNAVI R A A+ A+ A+ B+ B+ B+ A B+ A+ EHS
470374 VIJAYALEKSHMI G C C+ C C D+ B C C D+ A EHS
470375 VRINDA VISWAN C+ A C+ B+ D+ C+ C D+ D A NHS
470376 ARCHANA S NAIR C B B B+ D+ C+ C B D A NHS
470377 JYOTHI R PILLAI A A+ A+ A+ B+ A A+ A+ B+ A+ EHS
470378 NAIR RESHMA RAGHUNATHAN D+ B C C D C+ D+ C D A NHS
470379 RESHMA JOSE D C D+ C D+ C D+ C+ D A NHS
470380 SOUMYA D S B A A B C B B B C A EHS
470381 ADITHYA S A+ A+ A+ A+ A A+ A+ A+ A A+ EHS
470382 JINEY SHAJI A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ EHS
470383 MEENU KRISHNA B+ A A B+ C+ B+ B+ B+ D+ A+ EHS
470384 PARVATHY P B+ A A+ B+ B+ B+ C+ B C A+ EHS
470385 RINCY MERIYAM VARGHESE A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ EHS
470386 ABHIJITH U B+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A A+ EHS
470387 ABHILASH BALAN B B+ A+ B+ A A A B+ C A+ EHS
470388 ABU M C+ B+ B+ B+ B C+ C+ C+ D+ A+ EHS
470389 ADARSH M B B+ B C+ B C+ C+ C+ D+ A+ EHS
470390 ADHWAITH S KUMAR B+ A+ A+ B B C+ B B C A+ EHS
470391 AHIRNLAL A K B B B+ C C+ D+ D+ C C A+ EHS
470392 AJISH CHANDRAN A.B B+ A B+ C+ C+ D+ C C+ D+ A EHS
470393 AKASH RAJ B B B+ B B D+ C+ B+ C A+ EHS
470394 AKHIL A B A A+ B C+ C+ C+ B C A+ EHS
470395 AKHIL R B A+ A B+ C D+ C C+ D+ A+ EHS
470396 AKHIL A C+ B B C C D+ D+ C D+ A+ EHS
470397 AKHIL BABU B B+ B+ B C C+ B C+ C A+ EHS
470398 AKHIL GOPINATH B+ A B+ B C+ C C+ C+ C+ A+ EHS
470399 AKHIL NATH M B B+ B+ C+ C D+ C C D+ A EHS
470400 AKHIL S NAIR A A+ A A+ B C+ B B+ C A+ EHS
470401 AKHIL SOMAN C+ A B+ B+ B B C B C A+ EHS
470402 AKSHAY S SIVAN B A A+ A B B+ B A+ C+ A+ EHS
470403 AKSHAY KUMAR B B+ B+ B C+ B C B+ C A EHS
470404 ALEN ALEX B+ A A+ B+ C+ B B A B+ A+ EHS
470405 AMAL P KUMAR B+ A A A+ B B B B+ B A+ EHS
470406 AMAL S B B+ A B+ C+ B C+ A B A+ EHS
470407 AMAL A SHUKKOOR B+ B+ A B+ C+ B B A B+ A+ EHS
470408 AMAL BABU C+ C B+ C+ C D+ D+ C+ C A+ EHS
470409 AMALNATH A A+ A A+ A B+ B+ B A+ B A+ EHS
470410 ANANDHA KRISHNAN B B B+ B C B+ B+ C+ C A+ EHS
470411 ANANDHU S C+ B A B C B+ A B C A+ EHS
470412 ANANDU D B+ B+ A B+ C+ B+ A B C+ A+ EHS
470413 ANANTHA KRISHNAN A A A+ A+ A A+ A+ A+ A A+ EHS
470414 ANANTHA KRISHNAN THAMPI T B+ A A+ A+ B A+ A A B A+ EHS
470415 ANEESH BABU A+ A A A B+ A+ B+ A+ B A+ EHS
470416 ANIL SANKAR P B B A+ B+ C+ A A B B A+ EHS
470417 ANISH THOMAS C B+ A B+ D+ B+ A C C+ A+ EHS
470418 ANOOP ANILKUMAR C C+ C+ B+ C B B+ B C+ A+ EHS
470419 ANOOP R NAIR B+ B+ A+ A+ A+ A A+ A+ B+ A+ EHS
470420 ANU GOPINADH A A+ A+ A A+ A A A+ B+ A+ EHS
470421 ANU SIVANANDAN A A A+ A A A+ A+ A+ B+ A+ EHS
470422 ARAVIND U C+ B+ B+ B+ B+ B B+ A B+ A+ EHS
470423 ARJUN A A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ EHS
470424 ARJUN M B A A+ B+ B+ B+ A A A+ A+ EHS
470425 ARUN KUMAR A B A A B B B+ A A B A+ EHS
470426 ARUN THANKACHAN A A+ A A B+ B+ A A+ C+ A+ EHS
470427 ATAL KRISHNADEV A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ EHS
470428 ATHUL S B A+ B B+ B B A A B A+ EHS
470429 ATUL GHOSH C+ A B B C+ B B+ B+ C A+ EHS
470430 AUSTINE SHAJI A+ A+ A+ A+ A+ B+ A+ A+ A+ A+ EHS
470431 BENSON THOMAS C B+ C+ C D+ C B A C+ A EHS
470432 BIJIN K THOMAS C+ A B B+ D+ C+ C B C A EHS
470433 BINISH NATH V C+ A B C+ C C+ C+ B C+ A EHS
470434 BINTO KOSHY B A B B+ C C C+ B+ C A EHS
470435 BINU BABU C+ A+ C+ C+ D+ C C B D+ A EHS
470436 BOBBY THOMAS B A+ A B+ C+ C B B+ C+ A+ EHS
470437 BODHI DRAVID S B A C C D+ D+ C+ D+ D B+ NHS
470438 BOTHISH T JOHNS A A+ A A B B B B+ B A+ EHS
470439 CHANTHU C. NAIR B A+ B+ B C C+ B C+ C+ A+ EHS
470440 DEEPU MONIKUTTAN C+ B C C D+ C B+ B C A EHS
470441 EMIL VARGHESE B+ B C+ B D+ C B+ B C+ A EHS
470442 FEBIN C SAMUEL B B B+ B+ D+ C+ B+ B+ B A+ EHS
470443 FINNY VARGHESE A A+ B+ B+ A C+ B+ B+ C+ A EHS
470444 GEORGE P MATHEW A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ B+ A+ EHS
470445 GEORGE STEPHEN B A+ A B+ B C+ B C+ B A EHS
470446 GEORGE VARGHESE C+ B+ B C+ D+ C B C+ D+ A EHS
470447 GIFTON MONACHAN B B+ B+ C C+ B B+ B+ D+ A+ EHS
470448 GOKUL B A+ A A B+ B+ B A B+ B A+ EHS
470449 GOKUL KUMAR P A A+ A B+ B+ B A B+ B+ A+ EHS
470450 GOVIND P A A+ A+ A C+ C+ A+ B+ C+ A EHS
470451 HARI KRISHNAN K B B+ B B+ C+ C B+ B C+ A EHS
470452 HARISH H A+ A+ A A A B+ B+ B+ C+ A EHS
470453 HEMANTH V NAMPOOTHIRI B+ A A B A B B+ B+ B+ A EHS
470454 JACKSON R MATHEW B+ B+ A B C+ C B B C+ A EHS
470455 JAYASURYA G C+ B+ A C+ D+ C B B C+ A EHS
470456 JESVIN THOMAS VARGHESE C B B C D+ C C+ C+ C A EHS
470457 JIBIN M JOSEPH A+ A+ A B C+ C+ B+ B+ B A+ EHS
470458 JISHNU DAS K R B+ A A B C B B B+ C+ A EHS
470459 JISHNU S C+ B+ C+ C D D D+ C D+ B+ NHS
470460 JITHIN C DANIEL A A B+ B D+ C+ C B+ C+ A EHS
470461 JITHIN K B B+ B C+ D+ C C+ B C+ A EHS
470462 JITHIN T A+ A+ A+ A+ B+ A A A+ B+ A+ EHS
470463 JITHIN T KOSHY C+ B B C D D+ C C+ D+ A NHS
470464 JOE DANY VARGHESE A+ A+ A+ A+ B+ A A A+ A A+ EHS
470465 JOEL T SAJAN A A A B C+ B+ B A+ C A EHS
470466 JOHN BABY B+ A C+ B C+ C+ B+ A B A+ EHS
470467 JOHN T DANIEL B B+ B C+ C+ C B B+ C+ A EHS
470468 JOMI VARGHESE JOHN A A B B D+ C+ C+ B C A EHS
470469 JOSE J DANIEL B+ B+ A C+ C B B B C A EHS
470470 KARTHIK SUNIL A A+ A+ B+ B+ B B+ B+ C+ A EHS
470471 KISHORE KAUSHIK K P B+ A+ A+ A B+ B B B+ B A+ EHS
470472 LIBIN THOMAS C+ B+ B C+ C C+ C B B A EHS
470473 LIJO T VARGHESE A A+ A+ B+ C+ B C+ B+ B A+ EHS
470474 LIPHIN CHERIAN PHILIP A A+ A+ A+ C+ B+ B A B+ A+ EHS
470475 MAHESH MANOHAR B A B B C B D+ B C A+ EHS
470476 MANU V EAPEN A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ EHS
470477 MIBIN M V B+ A+ B+ A D+ C+ B+ B B+ A EHS
470478 MIDHUN KRISHNAN B A A A B+ C C+ C B B A EHS
470479 MIDHUN M A+ A+ A+ B+ C C+ C+ A C+ A+ EHS
470480 MIDHUN M DAS A A+ A B+ C+ A C+ B+ B A+ EHS
470481 MIDHUN T MATHEW B+ A+ A B+ C B C+ B+ B A+ EHS
470482 MIDHUN THAMPI C B+ B C D C+ D+ C+ C A+ NHS
470483 MITHUN MOHAN M B+ A+ A+ C+ C+ B+ C B+ B A+ EHS
470484 MITHUN MURALI A+ A+ A+ A C B+ B A B+ A+ EHS
470485 MUKESH Y NIKAM B A A A D+ C+ C C+ C A EHS
470486 NANDU DAS S B A+ A B D+ C+ D+ B D+ A+ EHS
470487 NIDHIN ISAC C+ A B+ C+ D+ B D+ B C A+ EHS
470488 NIJIN SAJI B+ B+ B+ B C C+ D+ B C A EHS
470489 NIKHIL RAJ C A B C+ D+ C+ D+ C+ C A EHS
470490 NITHIN K RAJAN A A B C+ B C+ C B C A+ EHS
470491 NITHIN PRASOBH B A+ C+ B C+ C+ C B D+ A+ EHS
470492 NITHIN S PILLAI B A C+ D+ C+ D+ C C+ D+ A EHS
470493 PARTHAN M B+ A B C+ C C C B D+ A EHS
470494 PHILIP JOHN SEBASTIAN A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ EHS
470495 PRANAV H A+ A+ A B+ B+ A B+ A A A+ EHS
470496 PRANAV E A+ A A B+ B+ A+ B+ A+ B+ A+ EHS
470497 PRANAV M KUMAR A+ A+ A B+ C B B A C+ A+ EHS
470498 PRANAV P A+ A+ A+ B+ A B+ A A+ B A+ EHS
470499 PRASANTH M A+ A+ A B+ B+ A A A C+ A+ EHS
470500 PRAVEEN G KRISHNAN A A+ B+ B+ C+ B B A C A+ EHS
470501 PRAVEEN U A+ A+ B+ B+ C+ C+ C+ B+ D A+ NHS
470502 RAHUL G NAIR A A+ A+ B+ C B B A C+ A+ EHS
470503 RAHUL G NATH C+ A C C D C C C+ D+ A+ NHS
470504 RAHUL NATH R B A B B D C+ C+ B D+ A+ NHS
470505 RAHUL RAJ B A C+ C+ D+ B B B+ C A+ EHS
470506 RAHUL RAJ R B+ A+ A+ B+ C B+ B B C+ A+ EHS
470507 RAHUL RAMESH B+ A A B D+ B+ B B C+ A+ EHS
470508 RAHUL V A+ A+ A+ A A+ A A+ A+ A A+ EHS
470509 RAJATH RADHAKRISHNAN B A C+ B+ D+ C+ C+ B+ C A EHS
470510 ROBIN T ABRAHAM A+ A+ A+ A C+ B B A+ C+ A+ EHS
470511 RONY T MATHEW A+ A+ A+ A B B B+ A B+ A EHS
470512 ROOPESH RAJAN A+ A+ A+ A+ C+ B B A+ B A+ EHS
470513 ROY THOMAS B B+ C+ C D C D+ B C A NHS
470514 SAJID RUSSEL S A A+ A B D+ A C B+ C A EHS
470515 SAJITH R B A+ B B+ D+ B C B+ C A EHS
470516 SANDEEP KUMAR S A+ A+ A+ A+ A A+ A+ A+ A+ A+ EHS
470517 SANJAY G A A+ A A C B C+ A D A NHS
470518 SANOOP.S A A A B C B B B+ C+ A EHS
470519 SARATH KUMAR S B B+ C C+ C C C+ B C A+ EHS
470520 SATHYALAL N A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ EHS
470521 SETHU KRISHNAN S C C B B+ C C+ C+ B C+ A+ EHS
470522 SHANU S KUMAR A+ A+ A B+ C+ A A+ A+ B A EHS
470523 SHINAJ S A+ A+ A+ A+ A A+ A+ A+ A A+ EHS
470524 SHINCE G RAJAN C+ B+ B B+ D+ C C B+ D+ A EHS
470525 SHYAM MOHAN B+ A+ A+ A+ C+ B+ B+ A+ B+ A+ EHS
470526 SIJO THOMAS A+ A+ A+ A B+ A A+ A+ B+ A+ EHS
470527 SOBY CHARLES A+ A+ A B+ B B A A B A+ EHS
470528 SOJI THOMAS B+ A B D+ D+ C+ C+ B+ D+ A EHS
470529 SREEHARI J B+ C+ B C C+ B C+ B D+ A EHS
470530 SREEKESH S PILLAI A+ B+ A+ B+ C+ A A A+ B+ A EHS
470531 SREEKUTTAN C B+ B+ C C+ C C+ C+ B C+ A EHS
470532 SREERAJ P.S B+ A B+ B D+ B B B+ C+ A+ EHS
470533 SREERAJ R A+ A+ A B+ B A+ B+ A+ B+ A+ EHS
470534 SRIKESH A A A B+ C+ C B B B B A EHS
470535 STEBIN P A A A+ A B B A+ B+ B+ C+ A+ EHS
470536 STEJIN T JOHNSON A A+ A A B+ A+ A+ A+ B+ A+ EHS
470537 SUDHEESH S B+ B+ B B D+ C+ C C+ D+ A EHS
470538 SUMESH S BABU A+ A+ B+ B+ C B C+ B+ C+ A+ EHS
470539 TONY THOMAS A A+ A+ B D+ C+ C+ A D+ A EHS
470540 UDHEESH.U B+ A C+ C D C C C+ D+ A NHS
470541 VAISAK VIJAYAN V A A+ C+ B D+ C+ B+ B+ C+ A EHS
470542 VAISAKH V S A+ B+ B+ C+ D C B C C A NHS
470543 VARUN KRISHNAN A+ A+ A B D+ C+ B+ A C+ A EHS
470544 VIMAL M VENUGOPAL A+ A+ A+ A C+ B B A B A EHS
470545 VIPIN GOPAL B A+ A A+ C C+ C+ B C+ A EHS
470546 VISHAL B C+ A A B+ D+ C+ C C C A EHS
470547 VISHNU ANILKUMAR A+ A+ A+ A+ A B+ B+ A+ A+ A+ EHS
470548 VISHNU SANKAR P B B+ A B+ C+ C+ B C+ C+ A+ EHS
470549 VISHNU UNNIKRISHNAN B B B B+ D+ C C+ C+ D+ A EHS
470550 VISHNU V A+ A+ A A+ B B B A+ B A+ EHS
470551 YADUKUMAR U A A+ B+ A C B B C+ B A+ EHS
470552 AKHIL G KRISHNAN C+ B+ B+ B C B C+ B C A+ EHS
470553 BIBIN BIJU C+ A A A C B B A B A+ EHS
470554 MITHUN MADHU B A A+ A B B+ B+ A B A+ EHS
470555 SHAMBU SAKTHAN A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ EHS
470556 AJITH KUMAR B+ A A A+ A B+ B+ B+ C+ A+ EHS
470557 GOPAKUMAR S A A+ A A+ B A B A+ B A+ EHS