നല്ലപാഠത്തിലൂടെ മറവി രോഗ ബോധവല്കരണവുമായി സെന്റ്.ജോണ്‍സ്

 
മറവിയുള്ളവര്‍ക്കും മറവിയില്ലാത്തവര്‍ മനപ്പൂര്‍വ്വം മറന്നവര്‍ക്കുമൊപ്പം