നെഹ്രു ട്രോഫി ജലമേള അനുബന്ധ മത്സരങ്ങള്‍

നെഹ്രു ട്രോഫി ജലമേള അനുബന്ധ മത്സരങ്ങള്‍
നെഹ്രുട്രോഫി ജലോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് പബ്ലിസിറ്റികമ്മറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 2011 ആഗസ്റ്റ് 6 ന് രാവിലെ 10.00 മണി മുതല്‍  ആലപ്പുഴ ഗവണ്‍മെന്റ് ഗേള്‍സ് ഹയര്‍സെക്കണ്ടറിസ്കൂളില്‍ വെച്ച് ജില്ലയിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി വിവിധ മത്സരങ്ങള്‍ നടത്തപ്പെടുന്നു. വിശദവിവരത്തിനായി Click Here