ജിവന്‍ നല്‍കി ജിവശാസ്ത്രം
ഇന്ന്  നടന്ന ജിവശാസ്ത്രം പരീക്ഷാര്‍ത്ഥിയെ ഒരു രിതിയിലും കുഴക്കിയില്ല എന്ന്‍ മിക്കവാറും പരീക്ഷാര്‍ത്ഥികള്‍. അപ്രധാന ഭാഗത്തുനിന്നും ചോദിച്ച ചിത്രം മാത്രം ചെറിയ രിതിയില്‍ കണ്‍ഫ്യുഷന്‍  ഉണ്ടാക്കിയെന്ന്‍ ചിലര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു . ഇന്ന് നടന്ന  ജിവശാസ്ത്രം പരീക്ഷയോടെ ഈ വര്‍ഷത്തെ എസ് എസ് എല്‍ സി പരിക്ഷകള്‍ അവസാനിച്ചു . ഇനി ഫലത്തിനായുള്ള കാത്തിരുപ്പ് ....

അപ്രധാന ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും  ചോദ്യങ്ങളുമായി സാമൂഹ്യപാഠം
മാര്‍ക്ക് കുറച്ച്, ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം  കൂട്ടി പരീക്ഷാര്‍ത്ഥിയെ ഉത്തര കടലാസ്സില്‍ നിന്നും  additional sheet നുവേണ്ടിമാത്രം  തല ഉയര്‍ത്തിച്ച് സാമൂഹ്യപാഠവും  ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി. പലചോദ്യങ്ങളും  വ്യക്തമായിരുന്നില്ല. ലാഹോര്‍ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ എട്ടു വയസ്സ് കുറച്ച് 1999 നു പകരം  1991 എന്നു നള്‍കി ഒന്നു കഷ്ടപ്പെടുത്താനും  മറന്നില്ല ചോദ്യകര്‍ത്താവ്. ഭൂപടത്തിലെ പ്രദേശനിര്‍ണ്ണയവും  ഒരല്പം  കുഴക്കിയെന്ന് അഭിപ്രായമുയര്‍ന്നു.A+ എളുപ്പം  നേടാം  എന്ന പ്രതീക്ഷകള്‍ക്ക് കരിനിഴല്‍ വീഴ്തികടന്നുപോയി സാമൂഹ്യപാഠം . ഇനി ഒരു പരീക്ഷമാത്രം  ....ശനിയാഴ്ച ബയോളജി................
വര്‍ഗ്ഗീസ് പോത്തന്‍ 
എസ്സ്.ആര്‍.ജി
സാമൂഹ്യപാഠം